Read in English
  
  DATABAS ÖVER USA:s INSPEKTÖRSMÄRKEN  
EF on Starr Revolver

Databasen täcker officiella amerikanska Inspektörsmärken (kartuscher) på vapen och utrustning från armén (USA) och flottan (USN) mellan åren 1790 och 1945. Datan har samlats från ett flertal tryckta- och onlinekällor samt vår egen forskning. Initialerna kan vara svårtydda pga bokstävernas stil och slitage; Sök Inspektörsmärke kommer därför att ge alla resultat som innehåller de valda bokstäverna. Sök efter Vapentyp kommer att ge alla Inspektörsmärken för den valda typen. För att prova, skriv in till exempel 'ESA'.

Sök Inspektörsmärke:     (1-10 bokstäver)
Sök Inspektörsnamn:     (3-40 bokstäver)
Sök efter vapentyp:   
Navigering
Meny
 
 
Köp den nu!